Home.htm  
Rommelmarkt en Pinksterambachtenmarkt
28 mei 2023


Vanaf 9 u
Geen toegang voor het publiek op verzoek van ambachtslieden en handelaren in tweedehands goederen
 
 
  Markt van producenten en ambachtslieden
Naast de vlooienmarkt zijn we op zoek naar producenten, locale produkten en ambachtslieden die hun activiteit willen promoten.
Aarzel niet om de traditionele markten te verlaten en naar voren te treden voor een publiek dat uw producten wil
Gratis staanplaats, € 20 borg terugbetaald na deelname.
 

In de straat voor de rommelmarkt en op de speel terrein
 
Ambachtslieden en producenten contract: gratis, € 20 borg
Contrakt: www.walloniales.be/dlp-2023-markt-Ambachtelijke.docx  of www.walloniales.be/dlp-2023-markt-Ambachtelijke.pdf  

Niet-fabrikant en niet-producent wederverkopers: € 3/meter

Registratie tweedehandsgoederen: € 5/3 meter dlp-2023-marché-contrat-brocante.docx of dlp-2023-marché-contrat-brocante.pdf


Vlooienmarkt

Contrakt: www.walloniales.be/dlp-2023-rommelmakt.docx  www.walloniales.be/dlp-2023-rommelmakt.pdf


Zonder voertuig
Op nader te bepalen gesloten terrein (zonder voertuigen op het terrein), mogelijkheid tot lossen bij de ingang van het terrein.
Staanplaatsen in de buurt van de verfrissingsbar en toiletten.

Met voertuig:
Rue des Ecoles en Rue des Carmes.
De lengte van het voertuig is inbegrepen in de prijs van de locatie.
Gesloten parkeergelegenheid gereserveerd voor voertuigen beschikbaar in de buurt.
Snacks, verfrissingen en toiletten beschikbaar

Installatie vanaf 08.00 uur,
alleen voertuigen met een toegangsbadge kunnen het terrein betreden.

Einde van de rommelmarkt: 16.00 uur tot 16.30 uur, behalve bij regen.

Prijs: 5 €/3 meter.

Bevestiging na betaling.

Contactpersoon: naam+adres+telefoon+mail+aantal meters marc.poelmans@skynet.be

µ
Onze voorwaarden:
- Het is verboden om zonder uitnodiging naar de markt/rommelmarkt te komen.
De staanplaatsen worden alleen toegewezen door de organisator, die de nodige gemeentelijke vergunningen heeft ontvangen.
Overtreders kunnen indien nodig door wetshandhavers worden uitgesloten.
- Alleen handelaars met een goede reputatie met handels- en btw-wetgeving in België worden geaccepteerd.
- In het specifieke kader van de promotie van lokale producten zal absolute prioriteit worden gegeven aan Waalse handelaars/ambachtslieden.
- Omwille van de continuïteit vragen wij u gepaste kleding te dragen in functie van het evenement, en indien mogelijk met kramen in de stijl van het evenement te komen.
De stijlkraampjes en de overige worden opgesplitst in twee aparte marktdelen.
Producten die niet direct verband houden met de geest van het evenement kunnen worden uitgesloten of op een apart deel van de markt worden geplaatst.

In geval van terugtrekking van de vakman of tweedehandshadelaar is er geen terugbetaling. Door betaling deelnemers accepteren onze voorwaarden.
- Ambachtslieden/handelaars verbinden zich ertoe hun winkel open te houden tijdens de voorziene uren en tot de voorziene sluitingstijd.
- Evenzo is er vóór 18.00 uur op het aangekondigde tijdstip geen voertuig toegelaten op de site.
- We eisen respect voor de sanitaire voorzieningen, evenals de evacuatie van uw vuilnisbakken en afval naar de plaats die u wordt aangegeven.
- U bent als enige verantwoordelijk voor uw stand, wij wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van verlies, diefstal of beschadiging.
- U wordt gevraagd om de bewoners te respecteren door 's avonds weinig lawaai te maken bij laat entertainment.
- Contractueel stemt u ermee in uw stand in te richten voor het voorziene aantal dagen.
- Bij herroeping worden de reserveringskosten (of aanbetaling) niet terugbetaald.
Iedereen die deze regels niet respecteert, wordt uitgesloten van het evenement.
Om de kwaliteit en het evenwicht van de markt te behouden, behouden de organisatoren zich het recht voor om:
- de te veel betaalde participaties terugbetalen door de te veel ingeschreven ambachtslieden na hen vooraf te hebben verwittigd
- een deelnemer vragen zich terug te trekken uit de verkoop:
een product en/of activiteit die niet op het inschrijfformulier staat
een product en/of een activiteit die, zelfs geregistreerd op het inschrijvingsformulier: niet zou beantwoorden aan de geest van de markt
Deelnemers die levensmiddelen verkopen, moeten hun FAVV-erkenningsnummer hebben
Tijdens het evenement gelden onder meer de toepassingsregels van de Federale Agenda Voedselzekerheid;
voedingsproducten moeten worden beschermd door plexiglas.
de levensmiddelen die volgens de geldende wetgeving op temperatuur moeten worden gehouden, moeten in de koelkast worden bewaard.

We behouden ons het recht voor om deze regels te wijzigen voor een goed verloop van het evenement.
Ze hebben zich al bij ons aangesloten   

 

 


Marc Poelmans
marc.poelmans@skynet.be
29 rue des écoles
4600 Visé